Tilgodehavende konti mod tilgodehavende konti

Tilgodehavender og tilgodehavender er to vigtige faktorer i beslutningstagningen om driftskapital, og det er derfor værdifuldt at kende forskellen mellem tilgodehavender og tilgodehavender. Hver forretningsorganisation behandler typisk adskillige kredittransaktioner i sine daglige aktiviteter. Som et resultat af disse kredittransaktioner finder sted tilgodehavender og tilgodehavender til regnskab. Begge, tilgodehavender og tilgodehavender, er balanceposter, der er beregnet på en bestemt dato, ikke for en bestemt periode. Den største forskel mellem tilgodehavender og tilgodehavender er, at tilgodehavende eksisterer som et resultat af kreditomsalg, og det er det samlede beløb, som forbrugerne skal betale til virksomheden. Tværtimod eksisterer der betalte konti som følge af kreditkøb, og det er det samlede beløb, som organisationen skylder de eksterne leverandører. Både tilgodehavende og leverandørgæld korrelerer med en organisations pengestrøm; de identificeres således som vigtige i beslutningsprocessen relateret til driftskapital.

Hvad er tilgodehavende konti?

Tilgodehavender er det samlede beløb, som kunden skylder en forretningsorganisation som følge af salg af varer eller tjenester på kreditbasis. Derfor har organisationen ret til at indsamle dette beløb fra sine kunder i en aftalt fremtidig periode, således kendt som et aktiv i aktiviteten. Det indregnes under omsætningsaktiver i en balance.

Hvad skal der betales konti?

Betalbare konti er det samlede beløb, som erhvervsorganisationen skylder sine leverandører som følge af køb af varer eller tjenester på kreditbasis. Derfor er organisationen ansvarlig og juridisk forpligtet til at betale dette beløb til leverandørerne i en forudbestemt fremtidig tid, således identificeret som en virksomheds ansvar. Det indregnes under kortfristede forpligtelser i en balance.

Betalinger og tilgodehavender i balance

Ligheder mellem tilgodehavender og tilgodehavender

• Begge tilgodehavender, der skal betales, indregnes i balancen for det endelige regnskab.

• Begge påvirker virksomhedens pengestrøm, og det hjælper derfor med at styre en virksomheds økonomiske stilling

• Begge beregninger bruges til at træffe beslutninger om driftskapital af lederne

Hvad er forskellen mellem tilgodehavender og tilgodehavende?

• Tilgodehavende tilgodehavender er et kortsigtet (løbende) aktiv; konti, der skal betales kortfristet (løbende) forpligtelse.

• Tilgodehavender finder sted som et resultat af kreditomsalg, og tilgodehavender sker som følge af kreditkøb.

• Tilgodehavender er det beløb, der skal indsamles af organisationen, og de betalte konti er det beløb, der skal betales af organisationen til de eksterne leverandører.

• Kundefordringer fører til generering af fremtidige kontantstrømme til organisationen, men tilgodehavender fører til fremtidige kontantstrømme fra organisationen.

• Tilgodehavender indregnes i underbok til tilgodehavende tilgodehavender (debitorer), mens tilgodehavender indregnes på underordnede tilgodehavender (kreditorer).

Betalinger og tilgodehavender er to vigtige regnskabsmæssige vilkår, der bestemmes af kreditomsætning og kreditkøb. Den forretningsorganisation, der sælger sine varer til kunderne på kreditbasis, har ret til at opkræve de respektive beløb fra kunderne, der kaldes kundefordringer, et aktiv. På den anden side bærer den forretningsorganisation, der køber varer og tjenester inklusive råmateriale, ansvaret for at afbetale det respektive beløb til sin leverandør, der er kendt som leverandørkonti, en virksomheds ansvar.

Forskel mellem tilgodehavender og tilgodehavender

Yderligere læsning:


  1. Forskel mellem betalbar konto og betalingsnota