Nøgleforskel - Syreioniseringskonstant vs baseioniseringskonstant
 

Syreioniseringskonstant (Ka, også kendt som syredissociationskonstanten) giver den kvantitative måling af ligevægten, der findes mellem syremolekyler og deres ioniserede former. Tilsvarende giver baseioniseringskonstant (Kb eller basedissociationskonstant) den kvantitative måling af ligevægten, der findes mellem basemolekylerne og deres ioniserede former. Den vigtigste forskel mellem syreioniseringskonstant og baseioniseringskonstant er, at syreioniseringskonstanten giver et kvantitativt mål for styrken af ​​en syre i en opløsning, medens baseioniseringskonstanten giver et kvantitativt mål for styrken af ​​en base i en opløsning.

Ionisering er adskillelsen af ​​molekyler i ioniske arter (kationer og anioner). Ligevægtskonstanten er forholdet mellem mængderne af reaktanter og produkter, der er i balance med hinanden.

INDHOLD

1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er konstant sur ionisering
3. Hvad er konstant baseionisering
4. Sammenligning side ved side - Syreioniseringskonstant vs baseioniseringskonstant i tabelform
5. Resume

Hvad er konstant syreionisering?

Syreioniseringskonstant er det antal, der udtrykker forholdet mellem syremolekyler og de ioniske arter, der findes i den samme opløsning. Syredissociationskonstanten betegnes af Ka. Det er et kvantitativt mål for styrken af ​​en syre i en opløsning. Styrken af ​​en syre afhænger af ioniseringen (eller dissociationen) af en syre i en vandig opløsning.

Ioniseringen af ​​en syre kan gives som nedenfor,

HA + H2O ↔ A– + H3O +

I dette er HA en svag syre, der delvis dissocieres i ioner; anion er kendt som den konjugerede base af den bestemte syre. Syredissociation frigiver en proton (hydrogenion; H +). Denne proton kombineres med et vandmolekyle, der danner en hydroniumion (H3O +). Syreioniseringskonstanten af ​​denne HA-syre kan gives som nedenfor,

Ka = [A -] [H3O +] / [HA] [H2O]

Den almindelige form for Ka er pKa, som er minus-logværdien af ​​Ka. Det skyldes, at Ka-værdierne er meget små værdier og er vanskelige at håndtere. PKa giver et simpelt tal, der er let at håndtere. Det kan gives som nedenfor,

pKa = -log (Ka)

Ka- eller pKa-værdierne kan bruges til at udtrykke styrken af ​​en syre.


  • Svage syrer har lavere Ka-værdier og højere pKa-værdier
    Stærke syrer har højere Ka-værdier og lavere pKa-værdier.

Hvad er baseioniseringskonstant?

Baseioniseringskonstant er det antal, der udtrykker forholdet mellem basemolekyler og de ioniske arter findes i den samme opløsning. Dette betegnes med Kb. Det måler styrken af ​​en base i en løsning. Højere Kb, højere ionisering af basen. For en bestemt base i en opløsning kan basedissociationskonstanten gives som nedenfor,

B + H2O ↔ BH + + OH–

Kb = [BH +] [OH–] / [B] [H2O]

Da Kb-værdierne for baser er meget små værdier, anvendes minus-logværdien af ​​Kb i stedet for Kb. Minustogværdien på Kb er angivet med pKb. pKb giver et tal, der er let at håndtere.

pKb = -log (Kb)

En bases styrke kan udtrykkes ved Kb-værdier eller pKb-værdier som følger.


  • Højere værdi af baseioniseringskonstant, desto stærkere base (lavere pKb)
    Sænk værdien af ​​baseioniseringskonstanten, svagere basen (højere pKb)

Hvad er forskellen mellem konstant syreionisering og konstant baseionisering?

Resume - Syreioniseringskonstant vs baseioniseringskonstant

Syreioniseringskonstant og baseioniseringskonstanten er målinger af henholdsvis syre- og basestyrker. Forskellen mellem syreioniseringskonstant og baseioniseringskonstant er, at syreioniseringskonstanten giver et kvantitativt mål for styrken af ​​en syre i en opløsning, medens baseioniseringskonstanten giver et kvantitativt mål for styrken af ​​en base i en opløsning.

Reference:

1. “16.4: Acid Strength and the Acid Dissociation Constant (Ka).” Kemi LibreTexts, Libretexts, 26. februar 2017. Findes her
2. “Stærke og svage baser og baseioniseringskonstant (Kb).” CK-12 Foundation, CK-12 Foundation, 11. september 2016. Findes her
3. "Syrer og baser: ioniseringskonstanter." Ionisering af syrer og baser. Tilgængelig her

Billede høflighed:

1.'Aeddik-syre-dissociation-2D-krøllede pile'By Ben Mills - Eget arbejde, (Public Domain) via Commons Wikimedia