Nøgleforskel - CBT vs REBT
 

CBT og REBT er to typer psykoterapi, der i vid udstrækning bruges til at behandle personer, der lider af mentale problemer. CBT står for kognitiv adfærdsterapi. REBT står for Rational Emotive Behaviour Therapy. CBT skal forstås som et paraplybegrep, der bruges til psykoterapi. På den anden side er REBT en af ​​de tidligere former for psykoterapi, der påvirkede dannelsen af ​​CBT. Dette er den vigtigste forskel mellem CBT og REBT. Denne artikel forsøger at uddybe disse to psykoterapeutiske metoder, mens den fremhæver forskellen.

Hvad er CBT?

CBT henviser til kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapeutisk metode, der bruges til at behandle dem, der lider af mentale problemer. Denne terapi kan bruges til forskellige mentale problemer. Depression og angstlidelser er to af de mest almindelige problemer, som denne terapi kan bruges til.

Hovedideen med den kognitive adfærdsterapi er, at vores tanker, følelser og adfærd alle hænger sammen. Dette forklarer, at måderne, vi tænker, føler og opfører os på, er knyttet til hinanden. Her fremhæver psykologer specielt vores tankers rolle. De tror, ​​at vores tanker kan have stor indflydelse på vores opførsel og følelser. Dette er grunden til, når negative tanker invaderer vores sind; der er også adfærdsmæssige og følelsesmæssige ændringer i den menneskelige krop.

CBT hjælper den enkelte med at reducere den psykologiske nød, som han eller hun føler ved at identificere og forstå de negative tanker og opførsel. Det hjælper også personen med at finde alternative former, der reducerer den psykologiske nød og forbedrer den generelle velvære.

Forskellen mellem CBT og REBT

Hvad er REBT?

REBT henviser til Rational Emotive Behaviour Therapy. Dette blev udviklet af den amerikanske psykolog Albert Ellis i 1955. Ifølge Ellis har folk forskellige antagelser om sig selv såvel som verden omkring dem. Disse antagelser er meget forskellige fra en person til en anden. Antagelserne om, at individet har, spiller imidlertid en vigtig rolle i den måde, hvorpå han handler og reagerer i forskellige situationer. Her fremhæver Ellis, at nogle enkeltpersoner har antagelser, der er klart negative og kan ødelægge individuel lykke. Disse kaldte han grundlæggende irrationelle antagelser. For eksempel er behovet for at være godt i alt, behovet for at blive elsket og behovet for at lykkes, sådanne irrationelle antagelser.

Gennem REBT læres individet, hvordan man kan overvinde en sådan følelsesmæssig og adfærdsmæssig nød ved at forstå de irrationelle antagelser. Til dette foreslår Ellis ABC-modellen, også kendt som ABC-teknikken for irrationel tro. Der er tre komponenter i dette. De er den aktiverende begivenhed (begivenheden, der forårsager nød), tro (den irrationelle antagelse) og konsekvens (den følelsesmæssige og adfærdsmæssige nød, som individet føler). REBT er ikke kun til mentale forstyrrelser, men også til at hjælpe den enkelte med at nå deres mål og klare vanskelige situationer.

Nøgleforskel - CBT vs REBT

Hvad er forskellen mellem CBT og REBT?

Definitioner af CBT og REBT:

CBT: CBT henviser til kognitiv adfærdsterapi.

REBT: REBT henviser til Rational Emotive Behaviour Therapy.

Egenskaber ved CBT og REBT:

Semester:

CBT: CBT er et paraplybegrep.

REBT: REBT henviser til en specifik terapeutisk metode.

Emergence:

CBT: CBT har sine rødder i REBT og CT (kognitiv terapi).

REBT: REBT blev foreslået af Albert Ellis i 1955.

Nøgleide:

CBT: Den centrale idé ved den kognitive adfærdsterapi er, at vores tanker, følelser og adfærd alle hænger sammen, og vores tanker kan påvirke vores opførsel og følelser på en negativ måde.

REBT: Den centrale idé er, at folk har irrationelle antagelser, der fører til psykologisk nød.

Billede høflighed:

1. "Visning af grundlæggende kriterier for CBT" af Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] via Wikipedia

2. Balanced Life Institute - Santa Monica Psychotherapy By Bliusa (Eget arbejde) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons