Vidnesbyrd kontra vidnesbyrd
 

Når det kommer til det juridiske område, er forskellen mellem vidnesbyrd og vidnesbyrd af stor betydning. Som vi alle ved, er der mange udtryk inden for lovområdet, der ser ud til at have den samme betydning, men som alligevel har subtile sondringer. En gang kan sige, at udtrykkene 'vidnesbyrd' og 'vidnesbyrd' illustrerer dette punkt bedst. De udgør et besvær, idet mange af os ofte forstår udtrykkene som betydning for en og samme ting, når der faktisk er en lille forskel mellem de to. Denne forskel er så subtil, at den næsten slører den sondring, der resulterer i et spor af forvirring. De fleste af os er noget bekendt med udtrykket 'Vidnesbyrd', der traditionelt henviser til den edsvorne erklæring af et vidne i retten, eller en erklæring afgivet af en person under ed eller bekræftelse ved en domstol. Definitionen af ​​udtrykket 'vidnesbyrd' er imidlertid ikke særlig kendt for en retlig kontekst for mange af os.

Hvad er vidnesbyrd?

Som nævnt ovenfor defineres vidnesbyrd konventionelt som en højtidelig erklæring fra et vidne under ed eller bekræftelse. Denne erklæring afgives generelt for en domstol. Et vidnesbyrd kan typisk afgives i skriftlig form eller mundtligt, selvom sidstnævnte er en mere populær erklæringsmetode. Denne erklæring afgivet af vidnet involverer en erklæring om fakta, der vedrører en bestemt hændelse, omstændighed eller begivenhed. Det anerkendes også som en type bevis, der gives for at bevise en bestemt kendsgerning eller kendsgerning i en sag. Husk, at når en person afgiver en erklæring i en sådan form under ed eller bekræftelse, sværger han eller lover at erklære sandheden. En person, der viser sig at afgive en falsk erklæring eller med angivelse af forkerte eller forkerte kendsgerninger, bliver således tiltalt for mejhed.

Forskellen mellem vidnesbyrd og vidnesbyrd

Hvad er vidnesbyrd?

I almindelig parlance bruges udtrykket 'Testimonial' normalt til at henvise til en skriftlig eller mundtlig anbefaling af en persons karakter eller kvalifikationer eller med hensyn til værdien af ​​en tjeneste eller et produkt. Denne definition giver et subjektivt aspekt, idet den udtrykker en personlig mening eller udgør udtryk for personlig værdsættelse eller godkendelse. I en juridisk kontekst er det dog lidt anderledes. Traditionelt refererer en attest i loven til en skriftlig erklæring, der gives til støtte for en bestemt kendsgerning, sandhed eller påstand. Det er vigtigt at bemærke, at et vidnesbyrd også kan gives mundtligt og ikke behøver at være begrænset til skriftlig form. Tænk på et vidnesbyrd som en skriftlig eller mundtlig påtegning eller i enklere vendinger, godkendelse, af en bestemt kendsgerning eller påstand. I nogle tilfælde henviser et vidnesbyrd til en erklæring, der støtter vidnets vidnesbyrd, eller med andre ord understøtter de kendsgerninger, som et vidne har anført.

Hvad er forskellen mellem vidnesbyrd og vidnesbyrd?

• Et vidnesbyrd henviser til en erklæring afgivet af en person under ed eller bekræftelse ved en domstol.

• Vitnesbyrd betegner på den anden side en erklæring til støtte for en bestemt kendsgerning, sandhed eller påstand.

• Udtrykket "Vidnesbyrd" udgør erklæringen fra et vidne i en retssag.

• I modsætning hertil fungerer en vidnesbyrd som et supplement til en slags eller noget, der bruges til at støtte et vidnesbyrd.

Billeder høflighed:


  1. Afgivelse af vidnesbyrd af Jeremy112233 (CC BY 3.0)