Spillested vs jurisdiktion
 

Forskellen mellem spillested og jurisdiktion er vigtig, når de begge bruges i den juridiske sammenhæng. Dette skyldes, at både lokalitet og jurisdiktion taler overfladisk om et sted. Det vil sige, de to udtryk forvirrer mennesker, når der anvendes jurisdiktion i form af en korrekt domstol, som har myndighed til at høre en bestemt sag, og når værneting henviser til den domstol, hvor sagen skal afholdes. Jurisdiktion henviser generelt til den myndighed eller kontrol, et bestemt organ har over noget, eller i det omfang organet kan udøve sin autoritet eller kontrol over noget. Denne artikel giver en klar beskrivelse af de to udtryk, mødested og jurisdiktion og forskellen mellem begge.

Hvad betyder jurisdiktion?

Ordet jurisdiktion er afledt af det latinske ‘juris’, der betyder ‘ed’ og ‘dicere’, der betyder ‘at tale’. Det er myndigheden, der gives til et sammensat juridisk organ eller en politisk leder til at behandle juridiske anliggender og også til at lede retfærdighed inden for ansvarsområdet. Jurisdiktion bruges også til at betegne det geografiske område, hvor myndigheden, der blev tildelt et konstitueret juridisk organ eller en politisk leder til at behandle juridiske anliggender og direkte retfærdighed. I denne forstand er det klart, at jurisdiktion er det område, hvor myndigheden kan udøves, såvel som den tildelte myndighed. Derfor siger nogle politifolk, at de ikke har jurisdiktion i et område. Det betyder, at de ikke har myndighed til at gribe ind i et område, hvis det er uden for det område, hvor deres magt er.

Der er tre begreber om kompetence, nemlig personlig jurisdiktion, territorial jurisdiktion og genstand for jurisdiktion. Myndigheden over en person kaldes personlig jurisdiktion. Placeringen af ​​personen er ikke vigtig, når det kommer til personlig jurisdiktion. Den myndighed, der er begrænset til et afgrænset sted, kaldes territorial jurisdiktion. Myndigheden over emnet for de spørgsmål, der vedrører lov, kaldes emne jurisdiktion.

Jurisdiktion kan også bruges til at definere en domstols myndighed. En domstol kan udpeges eller bemyndiges til kun at høre visse sager. Så det kan ikke være den rette domstol at høre sagerne eller gennemføre retssager uden for dens jurisdiktion. Faktisk kan domstole have en jurisdiktion, der også er eksklusiv eller delt. Retten alene bemyndiges til at tage stilling til juridiske anliggender, hvis den er kendetegnet ved eksklusiv jurisdiktion over et bestemt område eller område. På den anden side kan mere end en domstol behandle sagen, hvis en domstol har delt kompetence. Fravigelse, hvilket gøres med hensyn til lokalitet, er ikke muligt i tilfælde af jurisdiktion, da jurisdiktion handler om myndighed.

Hvad betyder spillested?

Sted, på den anden side, er det sted, hvor en sag høres. Det er interessant at bemærke, at spillestedet enten er et amt eller et distrikt i USA. Lokalet behandler lokaliteten af ​​en retssag. Kort sagt kan det siges, at lokalet bestemmer det sted, hvor en retssag kan indgives.

Det er ganske vigtigt at vide, at tiltalte kan give afkald på et sted på retssagen. Sagsøgerne kan give afkald på lokalitet på tidspunktet for retssagen. Ændring af lokalitet sker i både civile og straffesager. I civile sager kan der skiftes et sted, hvis ingen af ​​parterne bor eller handler i den jurisdiktion, hvor sagen bliver hørt. I straffesager stilles der ændring af lokalitet hovedsagelig, fordi vidnerne ønsker en jury, der ikke er bekendt med dem og ikke er udsat for sagen før gennem medier og sådan.

Forskel mellem spillested og jurisdiktion

Hvad er forskellen mellem spillested og jurisdiktion?

• Jurisdiktion er det territorium, inden for hvilket myndigheden gives til at behandle juridiske anliggender og direkte retfærdighed.

• Jurisdiktion henviser også til beføjelsen til at træffe juridiske beslutninger og domme.

• Sted, på den anden side, er det sted, hvor en retssag kan indgives; sag høres.

• Der er tre typer jurisdiktion som personlige, territoriale og genstand. I tilfælde af personlig jurisdiktion er spillested ikke vigtigt.

Billeder høflighed:


  1. Højesteret i Singapore af Anant Shiva (CC BY-SA 2.0)